Jak získat pilotní průkaz s licencí PPL Akrobatické
soustředění

Memoriál Zdeňka Běhounka

Každoročně v září náš aeroklub pořádá Memoriál Zděnka Běhounka, což je jedna z nejznámějších soutěží v letecké rally v naší republice (dříve též pod názvem "Pohár kladenských dolů" a "Kladenský pohár"). Soutěže se účastní v průměru 25 posádek, z řad reprezentantů ČR i sportovních letců. 

Soutěž je pořadatelem rozdělena na kategorii závodní a kategorii sportovní. V té první spolu tradičně zápolí reprezentanti ČR v přesném létání. Ve druhé kategorii se poměřují letci z řad sportovního motorového létání, bezmotorového i ultralight létání. Soutěž je pro všechny zúčastněné výborným leteckým tréninkem a v neposlední řadě pobavením před blížícím se koncem letové sezóny.

51. ROČNÍK - VÝSLEDKY

KATEGORIE ADVANCED

1. MÍSTO - PAVEL PAČES A MAREK ČACKÝ
2. MÍSTO - TOMÁŠ PETŘÍČEK A JIŘÍ VONDRÁČEK
3. MÍSTO FRANTIŠEK KAŇKA A ONDŘEJ VONDRUŠKA
foto
fotoKATEGORIE UNLIMITED

1.MÍSTO -POKORNÝ ONDŘEJ A
MARTINA KRÁČMEROVÁ

2. MÍSTO - DAVID ČERNÝ A ANETA ČERNÁ
3. MÍSTO - PETR JONÁŠ A LUCIE KRAMERIUSOVÁ
foto

Celkové výsledky obou kategorií


SPONZOŘI AKCE:


Pro nezasvěcené krátké vysvětlení, jak naše letecká rally probíhá:

Letecká rally Memorial Zdeňka Běhounka má jednu etapu, které se účastní dvoučlené posádky. Každá posádka je složená z pilota a navigátora. Celý soutěžní úkol se skládá z jednotlivých, na sebe navazujících částí.

Před letem dostane posádka zadání letového úkolu v zapečetěné obálce. Od této chvíle běží posádce soutěžní čas. Do startu musí navigátor přesně podle zadání zakreslit soutěžní trať do mapy a společně s pilotem provést navigační přípravu. Přesně do 30 min. od předání zadání musí posádka se svým strojem odstartovat a vydat se na trať. Na trati se boduje přesný čas příletu nad otočný bod (tolerance odchylky od zadaného času je +- 2s). Každá posádka dostane společně se zadáním sadu cca 18-ti fotografií terénu z leteckého pohledu ve směru letu po jejich trati. Tyto fotografije musí během letu lokalizovat a přeně zakreslit do mapy. Podle další sady fotografií posádka určuje pravost fotografií jednotlivých otočných bodů na trati. Další bodovanou částí je přesnost letu po trati a přesnost přistání. Celá etapa trvá zhruba hodinu letového času a vítězí posádka, která nasbírá nejmenší počet trestných bodů.

Archiv výsledků:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

WWW.FLYNAVIGATION.EU - Zde si můžete mimo jiné stáhnout záznamy z jednotlivých letů, nebo si prohlédnout výsledky ze všech soutěží uskutečněných v daném roce.


Aeroklub Kladno©