motoráři plachtaři ultralight historie forum + web kamera info pro členy
Kromě sportovní a rekreační letecké činnosti se naše sdružení podílí na sportovní výchově mládeže, leteckém výcviku nových pilotů a v neposlední řadě i na
sportovním a turistickém rozvoji Kladenska.

Jsme jedním z mnoha subjektů v České republice, který provozuje veřejné vnitrostátní letiště.
Tímto způsobem zároveň přispíváme k provozuschopnosti a údržbě
letištní infrastruktury České republiky.
AEROKLUB KLADNO
JE NOSITELEM OCENĚNÍ ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉMU LETECTVÍ, UDĚLENÝ ORGANIZACÍ FAI.Aeroklub Kladno©