Piloti ultralehkých letadel na Kladně

    Úvod
    Na kladenském letišti provozuje leteckou činnost početná komunita pilotů ultralehkých letadel. Létání na těchto strojích je stále oblíbenější a technická kvalita dnes používaných strojů je na srovnatelné úrovni "plnokrevných" letadel a v některých případech je i převyšující.
    Aeroklub Kladno poskytuje těmto letcům technické a provozní zázemí.


Aeroklub Kladno©