Výuka letecké teorie PPL - soukromý pilot letounů TMG - pilot motorových kluzáků

Pilotní licence SPL

-Podmínky pro zahájení výcviku SPL-

-Informace o výcviku-

 • minimální věk uchazeče je 14 let (u nezletilých je nutný notářsky ověřený souhlas obou rodičů).
 • úspěšné absolvování lékařské prohlídky II. třídy u sportovního lékaře s příslušným oprávněním.
 • uchazeč se stane přidruženým členem Aeroklubu Kladno o.s.
 • trestní bezúhonost doložená výpisem z Rejstříku trestů.
 • zájem o sportovní létání a o dění v klubu. Přispění svými znalostmi a činností ke každoděnnímu chodu aeroklubu.


- Výhody létání na bezmotorových letadlech-

 • uchazeč o licenci SPL se od začátku výcviku stává přidruženým členem Aeroklubu Kladno (to mimo jiné přináší zvýhodněnou cenu za letovou dobu).
 • relativně levná možnost létání.
 • získání leteckých znalostí a návyků pro snadný přechod na kategorie letadel s motorovým pohonem (PPL a TMG).
 • možnost účastnit se leteckých soustředění na spřátelených letištích a plachtařských závodů (V Aeroklubu Kladno začínalo několik plachtařú, kteří se úspěšně zúčastnili několika mistrovství evropy i světa)
 • klubové létání, podílení se na chodu aeroklubu.
 • rozvoj osobnosti, získání nových znalostí.
 • relaxace, sport a zábava.


-Informace o ceně výcviku-

 • cena za výcvik SPL je složená:
  - poplatek za kurz letecké teorie.
  - roční příspěvky do klubu (poplatek na provoz, údržbu a vybavení areálu, pojistky a další náklady pro chod aeroklubu).
  - cena letové hodiny (L13, vlečné letadlo - Z526, Z142)
  (konkrétní částku Vám sdělíme při osobním jednání)
 • výcvik začíná absolvováním základního teoretického kurzu v zimních měsících.
 • v jarních měsících začíná praktická část leteckého výcviku, který probíhá dle platné výcvikové osnovy AK-PL. Předepsaný počet hodin náletu a počet startů tímto závazným předpisem je pouze nutné minimum. Počet hodin může být navýšen, a to na základě žádosti samotného žáka, nebo na základě doporučení instruktora. ( V praxi bývá, u většiny uchazečů o licenci, nálet vyšší . Na další úlohu postoupíte vždy, až po bezpečném zvládnutí předchozího výcviku).
 • létat budete na dvou kluzácích L13A, pod vedením zkušených plachtařských instruktorů (naši instruktoři samozřejmě vlastní příslušné letecké kvalifikace a mají bohaté zkušenosti s leteckým výcvikem mládeže).
 • během základního výcviku získá uchazeč všechny potřebné dovednosti pro získání licence SPL (Začnete seznamovacím letem. Naučíte se létat rovně a zatáčet. Poté přejdete k nácviku vzletu, přistání a vlastních letů po okruhu letiště. Zvládnete i nácvik řešení mimořádných letových situací, kdy se simulují závady v řízení, přerušení vzletu, přistání do omezeného prostoru atd.
  Před prvním samostatným letem, musíte složit zkoušku palubního operátora k obsluze a používání palubních letadlových radiostanic.
  Zvládnete-li úspěšně všechny úlohy, čeká Vás přezkoušecí let s leteckým inspektorem a po jeho úspěšném provedení následují samostatné lety v prostoru, po okruhu letiště a nácvik přistání do terénu. Na závěr absolvujete navigační let s instruktorem po zadané trati. ).
 • během leteckého výcviku Vás naučíme zvládat mezní situace, které mohou v leteckém provoru nastat. Naučíme Vás pohybovat se v provozu a podílet se na jeho organizaci.
 • po úspěšném odlétání kompletního bloku výcvikových úloh získáte prostřednictvím naší letecké školy pilotní průkaz s kvalifikací SPL.
 • doba trvání výcviku je dána minimálním náletem dle výcvikové osnovy, schopnostmi a aktvním přístupem pilotního žáka k výcviku. V praxi je potřeba počítat s vyšším náletem, než je předepsaný limit. Obvykle výcvik do pilotních zkoušek trvá cca 1,5 roku. Ve výjímečných případech pouze cca 6 měsíců.
 • po získání pilotního průkazu můžete v rámci naší letecké školy postoupit do pokračovacího a následně do sportovního výcviku.

  Pro přihlášení, nebo další informace se na nás obracejte na akkladno@volny.cz
  nebo na telefonu 724 673 128, 603 966 742.Těšíme se na Vaší návštěvu.
Členové Aeroklubu Kladno.


"L 13 Blaník - seznamte se..."

"...hemžení na plachtařském startu..."

"...pohled z kabiny Blaníka z instruktorského sedadla..."

"...šťastný žák po pilotních zkouškách..."


Aeroklub Kladno©